Katoličke škole

Više o temi: Katolička crkva i školstvo u Hrvatskoj


Osnovne škole


Katolička osnovna škola u Šibeniku

Velimira Škorpika 8, 22000 Šibenik

022 330 723

katolicka-os@hi.t-com.hrskola@os-katolicka-si.skole.hr

http://os-katolicka-si.skole.hr

Ravnateljica: s. Mandica Starčević

Više o školi možete doznati OVDJE


Katolička osnovna škola u Požegi

Ulica pape I. Pavla II. 6, 34000 Požega

034 312 065

kos@kospz.hrravnatelj@kospz.hr

https://kospz.hr

Ravnatelj: Frano Barišić

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete vidjeti OVDJE


Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb

01 4440 044

info@katolickaskola.comravnatelj@katolickaskola.com

https://www.katolickaskola.com

Ravnatelj: o. Vinko Mamić

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete vidjeti OVDJE i OVDJE


Osnovna škola “Dominik Savio”

Omiška ulica 10, 10000 Zagreb

01 6189 860

ured@os-salezijanska.skole.hr;

www.os-dominik-savio.hr

 

Ravnatelj: Danijela Zrinski Brnušak

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete vidjeti OVDJE


Katolička osnovna škola Svete Uršule

Uršulinska 1, 42000 Varaždin

042 200 437

ured@os-svete-ursule.skole.hr

http://os-svete-ursule.skole.hr

Ravnateljica: s. Damjana Mihaela Barbarić

Više o školi možete doznati OVDJE


Katolička osnovna škola u Virovitici

Trg Lj. Patačića 3, 33000 Virovitica

033 554 223

ured@os-katolicka-vt.skole.hr, ravnatelj.kosvtc@gmail.com

http://os-katolicka-vt.skole.hr

Ravnatelj: Ivan Mikolić

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete vidjeti OVDJE


Katolička osnovna škola Josip Pavlišić

Omladinska 14, 51000 Rijeka

051 569 150

ured@kat-os-jpavlisic.hr

http://kat-os-jpavlisic.hr

Ravnateljica: Jasna Buketa

Više o školi možete doznati OVDJE


Katolička osnovna škola u Novskoj

Ulica T. Ujevića 2/c, 44330 Novska

044 530 027

ravnatelj@kos-novska.hr

http://os-katolicka-novska.skole.hr

Ravnatelj: vlč. Krunoslav Juraković


Osnovna škola Ružičnjak

Donje Svetice 127, 10000 Zagreb

01 3491 414

ured@os-ruzicnjak-zg.skole.hr; osruzicnjak233@gmail.com

http://os-ruzicnjak.hr

Ravnateljica: Anita Vuković


Osnovna škola Lotrščak

Donje Svetice 127, 10000 Zagreb

01 7079 975

ured@os-lotrscak-zg.skole.hr

http://os-lotrscak.hr

Ravnatelj: Marin Divić


Katolička osnovna škola Ivo Mašina u Zadru

Franje Fanceva 38, 23000 Zadar

023 400 780

kos.ivomasina.zd@gmail.com

http://kosim.hr

Ravnatelj: don Roland Jelić


Osnovna glazbena škola sv. Benedikta

Madijevaca 10, 23000 Zadar

023 666 234

ogs.sv.benedikta@hotmail.com

http://ogs-svbenedikta-zd.skole.hr

Ravnatelj: Igor Cecić

Više o školi možete doznati OVDJE


Srednje škole


Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti

Vukovarska 62, 51000 Rijeka

051 672 986

skg.rijeka@gmail.com

http://gimnazija-klasicna-salezijanska-ri.skole.hr

Ravnatelj: don Danijel Dragičević

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete vidjeti OVDJE


Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici

Trg Lj. Patačića 3, 33000 Virovitica

033 800 756

ured@gimnazija-katolicka-klasicna-vt.skole.hr

http://www.kkg-vtc.hr

Ravnatelj: Marijana Novak Stanić


Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi

Ulica pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega

034 312 090

ravnatelj@katolicka-gimnazija.hr

http://katolicka-gimnazija.hr

Ravnatelj: Ivan Bedeničić

Promotivni film o školi možete pogledati OVDJE


Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti

Ulica Petra Krešimira IV bb, 35000 Slavonski Brod

035 443 821

ravnatelj@gimnazija-framarijanalanosovica.hr

http://gimnazija-framarijanalanosovica.hr

Ravnatelj: fra Ivan Crnković


Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti

Ulica Jerolima Vidulića 2, 23000 Zadar

023 253 800

klasicna@zd.t-com.hr

http://www.gimnazija-ivanapavla.hr

Ravnatelj: don Ante Dražina

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete pogledati OVDJE


Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku

Trg Vatroslava Lisinskog 1, pp.721, 31000 Osijek

031 215 120

ured@gimnazija-isusovackaspravomjavnosti-os.skole.hr

http://www.ikg.hr

Ravnatelj: Alen Šimičić


Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti

Ulica Franjevačke klasične gimnazije 22, pp. 14, 21230 Sinj

021 821 809

ured@gimnazija-franjevacka-klasicna-sinj.skole.hr

https://www.fra-gimnazija-sinj.com

Ravnatelj: fra Joško Kodžoman

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete pogledati OVDJE


Nadbiskupijska klasična gimnazija don Frane Bulić s pravom javnosti

Zrinsko-Frankopanska ulica 19, 21000 Split

021 323 443

tajnistvo@nkg-split.hr

https://www.nkg-split.hr

Ravnatelj: don Josip Dukić

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete pogledati OVDJE


Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti

Ulica Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin

052 624 505

ured@gimnazija-klasična-pazinskikolegij.skole.hr

http://www.pazinski-kolegij.hr

Ravnatelj: don Maksimilijan Ferlin

Više o školi možete doznati OVDJE


Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti

Poljana Ruđera Boškovića 6, pp 10, 20000 Dubrovnik

020 324 062

boskovic.tajnistvo@gmail.com

http://www.gimnazija-klasicna-rboskovic-du.skole.hr

Ravnatelj: don Tomislav Sikavica

Više o školi možete doznati OVDJE


Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti

Voćarska 106, 10000 Zagreb

01 4680 425

ravnatelj@nkg-zagreb.hr

http://www.nkg-zagreb.hr/

Ravnateljica: Ljuba Duvnjak

Više o školi možete doznati OVDJE


Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti

Gundulićeva 12, 10000 Zagreb

01 4830 248

ured@gimnazija-druzbesestaramilosrdnica-zg.skole.hr

https://www.zog.hr

Ravnateljica: s. Danijela Dinjar

Više o školi možete doznati OVDJE

Promotivni video o školi možete pogledati OVDJE i OVDJE