Komisija za recenziju dokumenata dopune kurikula za katoličke škole

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture određuje da će katoličke škole u svom planu i programu imati glavne predmete kao i javne škole, a ostali dio ostaje otvoren za dopunu vlastitoga kurikula.

U tom smislu, izrađeni su nacrti dokumenata Priručnik za probnu provedbu dopuna odgojno-obrazovnih vrijednosti za nastavne predmete u osnovnim školama i gimnazijama i Odgojno-obrazovne vrijednosti kao čimbenici identiteta katoličkih škola u Republici Hrvatskoj. Sadržaji oba dokumenta podložni su daljnjim izmjenama i dopunama u svrhu njihova unaprjeđenja.

Među članove Komisije imenuju se:

  1. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. Mr. sc. Igor Jakobfi, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, član;
  3. Doc. dr. sc. s. Ana Martina Begić, profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i vanjska suradnica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, član;
  4. Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, član;
  5. Prof. dr. sc. Ante Mateljan, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, član.

Zadaća Komisije je recenzirati spomenute dokumente dopuna kurikula za katoličke škole.

Br. 647/2019. Prez.

Msgr. dr. Antun Škvorčević, požeški biskup, predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje

Požega, 11. prosinca 2019.