Povjerenstvo za izradu plana i programa katoličkih škola

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture propisuje: „U ostvarivanju plana i programa temeljnih obveznih predmeta, (…) katoličke će škole poštivati zakone Republike Hrvatske“ (članak 8, točka 2). U tom smislu potrebno je definirati koji su to temeljni obvezni predmeti koje valja ugraditi u plan i program katoličkih škola te na temelju toga izraditi njihov vlastiti kurikulum.

S tom zadaćom pri Nacionalnom uredu za katoličke škole osniva se Povjerenstvo za izradu plana i programa katoličkih škola u čijem sastavu će djelovati Odbor za osnovne škole i Odbor za srednje škole.

Među članove Odbora za osnovne škole imenuju se:

  1. Ivana Mokri, Salezijanska osnova škola, Zagreb, voditeljica;
  2. Vinko Mamić, Prva katolička osnovna škola u gradu Zagrebu;
  3. Karmela Tomašević, Salezijanska osnovna škola, Zagreb.

Među članove Odbora za srednje škole (gimnazije) imenuju se:

  1. Alejandro Castillo Jimenez, Pazinski kolegij, Pazin, voditelj;
  2. Ivica Bedeničić, Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi.

Koordinatoricom cjelokupnog rada Povjerenstva i Odbora imenuje se Jasminka Buljan Culej.

Zadaća je Povjerenstva u roku od godine dana, počevši od potpisa ovog dekreta, izraditi kurikulum za sve predmete u katoličkim školama, koji će biti predložen Hrvatskoj biskupskoj konferenciji na odobrenje, kako bi zatim bio predstavljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Pri tom će Povjerenstvu biti od pomoći rad na školskoj kurikularnoj reformi koji je pokrenula Vlada Republike Hrvatske.

Ivica Žuljević
predstojnik Nacionalnog ureda za katoličke škole