Službe unutar Nacionalnog ureda za katoličke škole

Predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje

Msgr. dr. Antun Škvorčević, požeški biskup
e-pošta: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega

Predstojnik Nacionalnog Ureda HBK za katoličke škole

vlč. Ivica Žuljević
e-pošta: ivica.zuljevic@gmail.com
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega

Tajnik Ureda

Danijel Holeš, dipl. teolog
e-pošta: katolicke.skole@hbk.hr
Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb