Kontakt

Nacionalni ured HBK za katoličke škole

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Tel: 01/563-5039

e-pošta: katolicke.skole@hbk.hr

Predstojnik: vlč. Ivica Žuljević

Tajnik: Danijel Holeš