Kontakt

Nacionalni ured HBK za katoličke škole

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predstojnik: Ivica Žuljević