Službe unutar Nacionalnog ureda za katoličke škole

Predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje Msgr. dr. Antun Škvorčević, požeški biskup e-pošta: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega Predstojnik Nacionalnog Ureda HBK za katoličke škole vlč. Ivica Žuljević e-pošta: ivica.zuljevic@gmail.com Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega Tajnik Ureda Danijel Holeš, dipl. teolog e-pošta: katolicke.skole@hbk.hr Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Poslanje

Nacionalni ured ima zadaću, pod vodstvom Vijeća HBK brinuti se o općim pitanjima katoličkog školstva na području mjerodavnosti Hrvatske biskupske konferencije, u suradnji s Biskupijskim uredima za katoličke škole provoditi ono što se odnosi na jedinstvo sustava katoličkih škola na nacionalnoj razini, zauzimati se kod mjerodavnih državnih ustanova za provedbu odredaba o katoličkim školama iz … Opširnije