Komisija za recenziju dokumenata dopune kurikula za katoličke škole

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture određuje da će katoličke škole u svom planu i programu imati glavne predmete kao i javne škole, a ostali dio ostaje otvoren za dopunu vlastitoga kurikula. U tom smislu, izrađeni su nacrti dokumenata Priručnik za probnu provedbu dopuna odgojno-obrazovnih vrijednosti za … Opširnije