Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture određuje da će katoličke škole u svom planu i programu imati...