Koji su duhovni ciljevi obrazovanja u katoličkim školama?

Gotovo 200 godina, odgoj u zapadnim zemljama fokusiran je gotovo u potpunosti na memoriranju činjenica i mjerenju uspjeha učenika na temelju standardiziranih tekstova. To nije uvijek slučaj, ali većina škola, gledajući povijesno, najviše je opterećena ocjenama. Neupitno je da je važno biti dobro obrazovan, ali katoličko obrazovanje trebalo bi se isticati po težnji za kreposnim životom, a ne samo za znanjem. I u Hrvatskoj postoje katoličke škole, njih 24 – 12 osnovnih i 12 srednjih.

Kako donosi katolički portal Aleteia, sveti papa Ivan Pavao II. je prilikom obraćanja Američkoj biskupskoj konferenciji govoreći o katoličkom odgoju naglasio sljedeće:

“Cilj katoličkog odgoja nije samo da komunicira činjenice već također da prenosi cjelovitu i razumljivu viziju života, u uvjerenju da istine sadržane u toj viziji oslobađaju studente u najdubljem značenju ljudske slobode… U katoličkoj školi ne postoji odvajanje vremena za učenje i vremena za formiranje, između stjecanja predodžbi i rastu mudrosti. Različiti školski predmeti ne predstavljaju samo znanje koje treba steći, već i vrijednosti koje treba steći i istine koje treba otkriti.”

Činjenice su svakako važne za nas, ali ne bi ih trebalo stavljati ispred moralnih vrednota u odgoju djece.

O identitetu katoličke škole, odgojno – obrazovnoj zajednici, učeniku koji je u središtu odgoja te o pedagogiji katoličkih škola pročitajte na mrežnoj stranici Nacionalnog ureda za katoličke škole.

Poručuje se kako pravi odgoj teži cjelovitom oblikovanju osobe i usmjeren je prema njezinoj konačnoj svrsi i istodobno prema zajedničkom dobru društva. Zato učenike treba odgajati tako da mogu skladno razvijati svoje tjelesne, ćudoredne i umne darove, da steknu što savršeniji osjećaj odgovornosti i ispravnu upotrebu slobode te da se osposobe za djelatno sudjelovanje u društvenom životu. Ugled i vjerodostojnost odgoja stječe se dosljednošću vlastitog života, osobnim zauzimanjem i pravim izražavanjem ljubavi. Odgojitelj je svjedok istine i dobra.

Podsjetimo, školske godine 2018./2019. u 24 katoličke škole upisano je 3910 učenika. U 12 osnovnih škola upisano je 1504 učenika, a u 12 srednjih upisano je njih 2406.

Prema podacima Nacionalnog ureda za katoličke škole u proteklih pet godina u osnovne i srednje škole upisano je 18 154 učenika, od toga u osnovne katoličke škole 5369, a u srednje 12 785 učenika.

Preuzeto s: Hrvatska katolička mreža