Katolička crkva i školstvo u Hrvatskoj

O počecima školstva na našim prostorima možemo početi govoriti tek dolaskom katoličkih redova na područje Hrvatske. Smatra se da se prva škola otvorila u sklopu benediktinskog samostana osnovanog 852. u Rižinicama kod Splita, a koji je dao podignuti knez Trpimir. Benediktinci daju prvi veliki doprinos u širenju pismenosti, znanosti i književnosti, a posebno širenju glagoljice.

Nakon benediktinaca dolaze i drugi redovi kao što su dominikanci, franjevci, pavlini te mnogi ženski redovi koji u sklopu samostana također ostvaraju škole. Najzapaženiju ulogu u razvoju školstva su imali isusovci. Početkom 17. stoljeća, točnije 1606. isusovci dolaze u Zagreb te već sljedeće, 1607. u Zagrebu osnivaju prvu gimanziju u Hrvatskoj. Nakon toga u Rijeci otvaraju gimnaziju 1627., u Varaždinu 1636., a u Dubrovniku počinju graditi kolegij 1662. Zahvaljujući Katoličkoj crkvi i crkvenim redovima šire se odgoj i obrazovanje i među siromašnim pukom koji je do tada bio lišen znanja i kulture. Kroz povijest, najveće znanstvenike, umjetnike i književnike u Hrvatskoj, ali i cijeloj zapadnoj civilizaciji iznjedrila je upravo Katolička crkva. Možemo reći da su Katolička crkva i školstvo uvijek bili neodvojivo povezani te na tim temeljima nastaje današnja zapadna civilizacija. Ova velika tradicija povezanosti Katoličke crkve i školstva u Hrvatskoj nasilno se prekida 1946. odlukom tadašnjih vlasti koje su ukinule sveukupno katoličko školstvo u Hrvatskoj. Zabranjeno je djelovanje za više od 100 katoličkih dječjih vrtića, 90 osnovnih i 70 srednjih katoličkih škola. Godine 1948. ukida se pravo javnosti i za preostale katoličke gimnazije za izobrazbu svećeničkih kandidata.

Stvaranjem samostalne Hrvatske države Katolička crkva započinje s obnovom svoje odgojne i obrazovne uloge u društvu. Međunarodnim ugovorima sklopljenima između Svete Stolice i Republike Hrvatske Katolička crkva ponovno dobiva pravo osnivanja i financiranja katoličkih škola. Po njima Katolička crkva ima pravo osnivati obrazovne ustanove bilo kojega stupnja te Republika Hrvatska priznaje katoličke škole kao sastavni dio javnoga školstva.