Kristocentričnost katoličkih škola

Krist je temelj odgoja u katoličkoj školi. On daje novi smisao životu i pomaže čovjeku usmjeravati misao, djelovanje i volju prema Evanđelju, čineći tako blaženstva njegovom normom života. Budući da cijele školske zajednice na svoj osobit način dijele ovu kršćansku viziju, one čine školu „katoličkom“. Principi evanđelja na taj način postaju odgojne norme jer ih škola tada ima kao svoju unutarnju motivaciju i konačni cilj.

Katolička škola na taj način postaje zauzeta za razvoj cjelokupnog čovjeka, jer u Kristu, savršenom čovjeku, sve ljudske vrijednosti nalaze svoje ispunjenje i jedinstvo. U tome leži posebnost katoličke škole. Njezina dužnost njegovanja ljudskih vrijednosti i služenja svim ljudima potječe iz osobe Krista. On je taj koji oplemenjuje čovjeka, daje smisao ljudskom životu te je model koji katolička škola nudi svojim učenicima. Od prvog trenutka kada učenik krene u katoličku školu, morao bi imati dojam ulaska u novo okruženje koje je osvijetljeno svjetlom vjere te ima svoje jedinstvene karakteristike. II. vatikanski koncil je to sažeo govoreći o okruženju prožetom evanđeoskim duhom ljubavi i slobode. U katoličkoj školi, svi bi trebali biti svjesni žive prisutnosti Isusa „Učitelja“, koji je danas kao i uvijek s nama na našem životnom putovanju kao jedini istinski “Učitelj”, savršeni čovjek u kojem sve ljudske vrijednosti nalaze svoje potpuno savršenstvo. Isusovo nadahnuće mora od ideala postati stvarnost. Evanđeoski duh trebao bi biti vidljiv u kršćanskom načinu razmišljanja i života koji prožima sve aspekte odgojne klime. Raspela u školi trebaju sve podsjećati i podučavati na tu poznatu i dirljivu Isusovu prisutnost, “Učitelja” koji je s križa dao svoju najcjelovitiju i najuzvišeniju pouku. Posao učitelja u katoličkoj školi tako postaje prenošenje isitne, a sve što je istina je sudjelovanje u Onome koji je Istina. Tako se ono pretvara u jedinstveno sudjelovanje u proročkom Kristovom poslanju.

Katolička škola je u svom kritičnom promišljanju ljudske kulture i cjelokupnog oblikovanja pojedinca vođena kršćanskom vizijom stvarnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da je čovjek otkupljen od Krista, katolička škola ima za cilj u učeniku oblikovati vrline koje će mu omogućiti da živi novi život u Kristu i pomoći mu da vjerno surađuje u izgradnji Kraljevstva Božjeg. Njezina zadaća je u osnovi sinteza kulture i vjere i sinteza vjere i života: prvi se postiže integriranjem svih različitih aspekata ljudskog znanja kroz predavane predmete u svjetlu Evanđelja; drugo u rastu vrlina karakterističnih za kršćanina.

Usp:

1. Congregazione per l’educazione cattolica, La scuola cattolica (1977.)

2. Congregazione per l’educazione cattolica, Il laico testimone cattolico della fede nella scuola (1982.)

3. Congregazione per l’educazione cattolica, Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica (1988.)