Upoznajmo katoličke škole u Republici Hrvatskoj – Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

Prvu katoličku osnovnu školu u Gradu Zagrebu osnovala je Hrvatska karmelska provincija sv. Josipa, a započela je s radom 2. rujna 2013. Ravnatelj škole od njenog osnivanja je o. Vinko Mamić. Školu pohađaju učenici iz cijelog područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, stoga većinu učenika roditelji sami prevoze. Prostor gdje se trenutno nalazi škola je zakupljen za potrebe njezina rada. Prostor unutar škole i izvan nje je dovoljno velik i adekvatan za ostvarivanje odgojno-obrazovnih zadaća. Budući da škola nema svoju dvoranu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture se odvija u prostorijama OŠ Fran Krsto Frankopan.

Posebnost ove škole je u tome što je ona jedina klasična katolička škola u Republici Hrvatskoj. To znači da je Latinski jezik obavezan predmet od 5. razreda, a Grčki jezik od 7. razreda. Školu pohađa više od 140 učenika u 9 razrednih odjela. Škola svoj dan proslavlja 1. listopada, na blagdan sv. Terezije iz Lisieuxa.

Škola nudi odgojni program kojem je cilj potraga za kvalitetnijim obrazovanjem, briga za ljudsku, duhovnu, intelektualnu, socijalnu formaciju, osobna briga za svakog učenika, otvaranje učenika svijetu, a da pritom ne gubi nacionalni identitet. U tome joj pomoć pruža bogato i široko iskustvo odgoja i obrazovanja Katoličkih škola u Europi i svijetu. Poseban naglasak stavlja se na razvoj emocionalnih kompetencija nastavnika i učenika te provedbu odgojno-obrazovne djelatnosti kroz suradničko učenje.

Nastava u razrednoj nastavi je organizirana kao cjelodnevna uz produženi boravak, a učenicima od 5. do 8. razreda nudi se školski prostor za organizirano učenje i slobodno vrijeme. To omogućuje da učenici prouče domaću zadaću, upitaju za savjet prilikom rješavanja čime se među učenicima postiže unutar-generacijska i među-generacijska solidarnost, jača pro-socijalno ponašanje, uči ih se kvalitetnom organiziranju vremena, podučava o meta-kogniciji. Ovim organiziranim boravkom za učenike od 5. do 8. razreda, Škola ujedno provodi i preventivnu zaštitnu mjeru od rizičnog ponašanja učenika, omogućujući im adekvatan prostor i osoblje za kvalitetno provođenje vremena u Školi kroz interaktivne igre, poticajne sadržaje i edukativne radionice.

Nastavni proces odvija se u jutarnjoj smjeni, a prije početka nastave učenici imaju zajedničku jutarnju molitvu. Od mnoštva izvannastavnih aktivnosti izdvojiti ćemo Robotiku koju učenici mogu pohađati od 2., pa sve do 8. razreda te Školu molitve u kojoj učenici izražavaju svoju ljubav prema Bogu u zahvaljivanju, molitvi i pjesmi, upoznaju se s različitim načinima kršćanske molitve te sudjeluju u stvaranju molitvi za prigodna euharistijska slavlja u školi.

Srž obrazovanja u školi je cjelovita ljudska formacija djece, jer su ona budućnost svake zemlje i nada Crkve (Ivan Pavao II). Obrazovni modeli škole u skladu su s vrijednostima hrvatskog Ustava i nadahnute su kršćanskom pedagogijom, čiji je temelj slika čovjeka stvorenog na sliku Božju, okrenutog nadnaravnom cilju u Kristu, od koga je spašen i pozvan da sudjeluje u Njegovom životu. Stoga se učenicima se predlaže Krist kao model i kriterij života. (Iz Pedagogije PKOŠ)

www.katolickaskola.com