Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o šk. god. 2020./2021.

Iduća nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021., odnosno 25. svibnja 2021. za učenike završnih razreda srednje škole.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020., a drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021., a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2021.

U sljedećoj školskoj godini osnivači neće imati mogućnost birati između više modela odmora učenika jer je Ministarstvo odlučilo da svi imaju isti model.

Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. i traje do 3. studenoga 2020., s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. i traje do 8. siječnja 2021., s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. i završava 26. veljače 2021., s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. i završava 9. travnja 2021., s tim da nastava počinje 12. travnja 2021.

Izvor: Narodne novine