Upoznajmo katoličke škole u Republici Hrvatskoj – Katolička osnovna škola Svete Uršule

Uz kompleks tristogodišnjeg samostana sestara uršulinki u neposrednoj blizini Staroga grada u Varaždinu smjestila se Katolička osnovna škola Svete Uršule koja zajedno sa samostanom i crkvom Rođenja Isusovog  predstavlja spomenik kulture.

Zgradu škole pomogla  je izgraditi carica Marija Terezija, a gradnja je trajala od 1772. do 1775. godine. U njoj su se školovale i u internatu (konviktu) stanovale djevojke plemićkog i građanskog porijekla, kao i one najsiromašnije. Tijekom dvaju stoljeća u toj su zgradi sestre uršulinke odškolovale generacije učiteljica za cijelu Hrvatsku i šire. Bila je tu Pučka škola, Opetovnica, Kombinirana škola, Glavna i Viša djevojačka škola, Građanska škola, Gimnazija i Učiteljska škola te razni tečajevi. Uršulinke su radile po pedagoškim smjernicama svoje utemeljiteljice svete Anđele Merici koja je bila vrsni pedagog, preteča svoga vremena. Odgojno-obrazovni rad sestara uršulinki bio je nasilno prekinut 1945. godine kada im je oduzeta zgrada i zabranjeno djelovanje. Smješten je u nju Đački dom “Milice – Pavlić Kate“, a od 1959. do 2006. godine u njoj je djelovala Medicinska škola. Zgrada je sestrama uršulinkama vraćena 2006. godine. Temeljito je  obnovljena i u prizemlju je od 2009. smješten Dječji vrtić Sveta Uršula.

Hrvatska provincija uršulinki Rimske unije katoličku školu su otvorile 2014. godine. Škola svoj dan slavi na blagdan sv. Uršule, 21. listopada. Ove godine, u 9 razrednih odjela (1. – 6. razred) školu pohađa 132 učenika. Produženi boravak organiziran je za učenike u razrednoj nastavi a u njemu su svakodnevno predviđeni: slobodne aktivnosti, ručak, rad na pojedinim grupnim projektima, igre, zajednička molitva u kapeli ili crkvi te pisanje domaćih zadaća i ponavljanja školskog gradiva.

U školi djeluje i Učenička zadruga EKO SERVIAM koja ima tri sekcije: ekološku, kreativno-karitativnu i likovnu. U sklopu zadruge učenici tijekom godine brinu o školskom vrtu koji se nalazi unutar samostanskog vrta. Osim učeničke zadruge, škola ima mnoštvo izvannastavnih aktivnosti od kojih ćemo izdvojiti tamburaški sastav „MILOZVUK“ te Folklornu grupu koja za cilj ima upoznati i njegovati zavičajne te regionalne folklorne i kulturne baštine.

Cilj Katoličke osnovne škole Svete Uršule je odgojiti i obrazovati cjelovite osobe s visokim moralnim, kulturnim i evanđeoskim načelima. Moto Škole, kao i svih uršulinskih škola širom svijeta je latinska riječ „Serviam“ što znači: „Želim služiti“ ili „Služit ću“ – Bogu, Crkvi, domovini, obitelji i društvu. „Serviam“ je trajno poticanje na duh služenja, ispovijest vjere u praksi, suradnja s Božjom milosti i odgojno obrazovnim pravilima i vrijednostima. Nastoji se u učenicima razvijati svijest raspoloživosti, radinosti, služenja u ljubavi prema svakome. Škola želi po individualnom pristupu svakom učeniku i po obiteljskom ozračju koje vlada u Školi, razvijati njihove talente. Želja je da djeca uče s osmijehom i pjesmom na usnama, da im škola ne bude teret već izvor kreativnosti, zajedništva, intelektualnog i duhovnog rasta. Cilj je da djeca sve obične stvari u životu rade neobično dobro.

U pravilima sestara koje su radile u školi stajalo je: „Škola je iza crkve najsvetije mjesto. Ona odgaja nježnu dušu djeteta za Boga, Crkvu, domovinu i obitelj. Ona polaže temelj velikoj zajednici čovječanstva. Stoga joj valja posvetiti najvrsnije sile, svu snagu i imovinu. Kakva škola, takav narod!“

http://os-svete-ursule.skole.hr