Znate li…

Na svijetu ima: 216.000 katoličkih škola 61.000.000 učenika 1.260 katoličkih sveučilišta 500 fakulteta i instituta crkvenih znanosti 11.000.000 studenata