Zašto su katoličke škole toliko popularne u današnje vrijeme pojačane sekularizacije?

Paul Meany se u članku koji je objavljen u The Irish Times pita zašto u današnjem vremenu sekularizacije još uvijek postoje katoličke škole, te koji je razlog da ih upisuje sve više djece.

Katoličke škole u Europi

Tako navodi da se danas u više od 28.000 katoličkih škola u Europi školuje preko 8.500.000 učenika, te je gotovo jedna trećina učenika osnovnih i srednjih škola u Europi pod okriljem Europskog odbora za katolički odgoj (CEEC). Diljem Europe, katoličke škole postaju multikulturalni prostor u kojemu su učenici svih vjera dobrodošli čuti nadu evanđeoske poruke koja je predstavljena na relevantan način i koja se uključuje u stalnu potragu za smislom koji i dalje prožima cijelo čovječanstvo.

Odgoj i obrazovanje u Europi je pod državnom brigom te stoga većina zemalja ima više javnih nego privatnih škola.

Katolički odgoj

Autor članka dalje navodi da je zanimljivo napomenuti kako od 47 država članica Vijeća Europe, uključujući Rusiju i Tursku, postoje samo dvije države, Francuska i Makedonija, gdje u državnim školama nema vjeronauka. U svim ostalim zemljama bilo koji način poučavanja o religiji smatra se bitnim obilježjem kulture i građanstva, kao i preprekom svim fundamentalističkim i ekstremističkim filozofijama.

U Francuskoj, gotovo 20 posto učenika ide u privatne katoličke škole koje država financira na gotovo isti način kao i francuske javne škole ukoliko ispune državne zahtjeve u provedbi nacionalnog kurikula (trebaju prihvatiti 80% nacionalnog kurikula, nap. prev.), imaju autonomiju u zapošljavanju katoličkih učitelja i slobodu u odgoju i obrazovanju učenika u katoličkoj vjeri kao dijelu vlastitog identiteta. Katoličke škole primaju skoro ili potpuno ista financijska sredstva kao i javne i javne škole u cijeloj Europi.

Autor članka nadalje ističe kako su istraživanja pokazala da postoje četiri karakteristike katoličkih škola koje roditelji posebno cijene: (a) imaju akademsku strukturu i kulturu koja se ponekad naziva i “knjigovodstvenom”; (b) stvaraju snažne unutarnje zajednice; (c) „prenijeli“ su upravljanje i autonomiju (katoličke škole imaju veću slobodu u vođenju svojih škola i oblikovanju kurikula, nap. prev.); (d) imaju inspirativnu evanđeosku poruku koja školskoj zajednici daje osjećaj misije i svrhe.

Zajedničko dobro

Autor članka podsjeća da je Kongregacija za katolički odgoj u travnju 2017. objavila dokument pod nazivom Odgajati za solidarni humanizam koji se bavi stavom Katoličke crkve o globalnoj međusobnoj ovisnosti i zajedničkoj sudbini svih naroda na Zemlji.

Papa Franjo iste godine u svom govoru naglašava da Europu sačinjavaju ljudi, a ne statistika i institucije te da bi se prije individualizma trebalo ponovno otkriti zajedništvo. U svom govoru je zaključio: “Osoba i zajednica temelj su Europe koju kao kršćani želimo i možemo dati u izgradnji. Opeke ove strukture su dijalog, uključenost, solidarnost, razvoj i mir. “

Autor zaključuje da katoličke škole imaju važnu ulogu u izazovu društva da se razvija kao civilizacija ljubavi i da to postigne pronalaskom rješenja za moralne i druge dileme s kojima se suočavaju države i društvo na ovoj našoj zajedničkoj Zemlji.

Izvor: The Irish Times