Znate li…

Na svijetu ima:

  • 216.000 katoličkih škola
  • 61.000.000 učenika
  • 1.260 katoličkih sveučilišta
  • 500 fakulteta i instituta crkvenih znanosti
  • 11.000.000 studenata