Katoličke škole u gradovima svijeta

Zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimir Puljić prigodom osnivanja Katolicke osnovne škole u Zadru 2017. progovorio je o važnosti djelovanja katoličkih škola i iznio statistiku postojanja istih škola u gradovima svijeta. Osnivanje katoličkih školskih ustanova sastavni je dio evangelizacijskog i katehetskog zadatka Crkve istaknuo je nadbiskup Puljić te predstavio broj škola u pojedinim biskupijama Europe i svijeta. U Londonu gdje je pretežno Anglikanska Crkva, grad ima 400 000 katolika, postoje 253 katoličke škole. „Pitao sam prije dvije godine engleskog kardinala Vincenta Nicholsa na susretu predsjednika europskih biskupskih konferencija u Svetoj Zemlji kako uspijevaju s toliko škola, kadrovski i financijski. Rekao mi je da uopće nemaju materijalne brige oko toga. Sve država preuzima: školovanje, održavanje zgrada, pomoć studentima ako treba. Jedino ako grade novu školu, Crkva mora sudjelovati s barem 15 % uloženih sredstava. Dakle, država smatra jako važnom tu ulogu koju vrši“ rekao je mons. Puljić. U Berlinu su pretežito evangelici, u toj biskupiji ima 390 000 katolika, a djeluju 103 katoličke škole. U Parizu s 1,3 milijuna stanovnika postoje 233 katoličke škole. U Washingtonu 171 katolička škola (588 000 stanovnika), u Liverpoolu 237 a u Los Angelesu postoje 495 katoličke škole.

„To je sastavni dio poslanja Crkve. Crkva se trudi odgovoriti potrebama vremena i mjesta gdje se nalazi. U istočnom dijelu Europe osjeća se manjak tih škola jer je pedeset godina bio komunizam koji je to izričito branio. Varšava u kojoj živi milijun i pol stanovnika ima 66 škole koje je otvorila nakon pada komunizma. Bratislava (484 000 stanovnika) ima 23 škole. Ljubljana (500 000 stanovnika) ima 15 katoličkih škola. Zagreb (1,1 milijun) ima pet katoličkih škola. Zadar ima Klasičnu gimnaziju i Teološko-katehetski odjel na Sveučilištu u Zadru. Prag (372 000 stanovnika) ima 24 katoličke škole.