Sjednica povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika u katoličkim školama

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu održana je 23. studenoga 2018. druga sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika u katoličkim školama. Sjednicom je predsjedao Ivica Žuljević, predstojnik Nacionalnog ureda za katoličke škole u nazočnosti članova Povjerenstva: Ivane Mokri, voditeljice Povjerenstva, Snježane Mališa s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sebastiana Šujevića iz Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku te Danijela Holeša, tajnika Ureda za katoličke škole.

Nakon molitve predstojnik Ureda pozdravio je prisutne, zahvalio im za dolazak, poželio plodonosan rad te predstavio dnevni red sjednice. Povjerenstvo je dogovorilo da se idući susret trajne formacije stručnih suradnika, ravnatelja, vjeroučitelja i duhovnika katoličkih škola održi 18. siječnja 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu na temu „Isus – učitelj, molitelj, liječnik i trpeći sluga“. Predloženi su predavači prof. dr.sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zatim dr. sc. Zoran Turza, prof. na istom Sveučilištu te p. Sebastian Šujević, ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku.

Predloženo je da termin održavanja godišnjeg susreta trajne formacije svih djelatnika katoličkih škola bude petak, 3. ili subotu, 4. svibnja 2019. te da će se točan datum odrediti nakon što se dobiju povratne informacije od ravnatelja. Susret će se organizirati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu na temu „Isus – naš učitelj“. Predavanja će održati o. Vinko Mamić, karmelićanin, dr. sc. Jasminka Buljan Culej i dr. sc. Snježana Mališa s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kao odjek na spomenuti susret dr. Snježana Mališa će u suradnji s Povjerenstvom napraviti radionice za sve djelatnike po službama u školi koje će se održati u narednim mjesecima na Vijeću učitelja u svakoj katoličkoj školi, a potom će ravnatelji zaključke s Vijeća dostaviti Nacionalnom uredu katoličkih škola do kraja lipnja 2019.

Članovi Povjerenstva istaknuli su važnost organiziranja godišnjeg susret i za tajnike i računovođe katoličkih škola te predložili da se redovito održava tijekom mjeseca listopada. Na njemu bi se stručno usavršavali iz područja javnih financija, crkvenog prava, školske problematike, zatim međusobno upoznavali i razmjenjivali iskustva u radu što bi uvelike unaprijedilo rad katoličkih škola.