Odredbe Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama

UVOD 1. Pravo osnivanja katoličkih škola Brojni međunarodni dokumenti utvrđuju pravo roditelja na odgoj njihove djece po vlastitoj savjesti. U tom smislu Ustav Republike Hrvatske jamči roditeljima „pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju svoje djece“. To prirodno pravo oni ostvaruju prvenstveno po školi koja im treba pružiti glavnu pomoć u vršenju njihove odgojiteljske … Opširnije

Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama

U svrhu provedbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Narodne Novine, Međunarodni ugovori, broj 2/97), Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju UGOVOR O KATOLIČKIM OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji … Opširnije

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

Sveta Stolica i Republika Hrvatska želeći urediti odnose između Katoličke Crkve i države Hrvatske na području odgoja i kulture temeljeći se Republika Hrvatska na odredbama Ustava, navlastito na člancima 14, 40, i 68, a Sveta Stolica na dokumentima Drugoga vatikanskog sabora, posebno na Deklaraciji “Gravissimum educationis”, i na odredbama kanonskoga prava; imajući u vidu nezamjenjivu … Opširnije

Katolički odgoj (iz Zakonika kanonskoga prava)

Kan. 793 – § 1. Roditelji i oni koji ih zamjenjuju obvezni su i imaju pravo odgajati djecu; katolički roditelji imaju i dužnost i pravo izabirati ona sredstva i ustanova pomoću kojih se, prema okolnostima mjesta, mogu prikladnije brinuti za katolički odgoj djece. § 2. Roditelji imaju pravo koristiti se i onom pomoću koju treba … Opširnije