Sjednica Povjerenstva za pripremu trajne formacije ravnatelja i stručnih službi u katoličkim školama

U prostorima HBK održana je 1. rujna 2021. trinaesta sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika u katoličkim školama na kojoj su sudjelovali redoviti članovi Povjerenstva: dr. sc. Snježana Mališa, prof. dr. sc. Josip Šimunović, Ivana Mokri te Danijel Holeš, tajnik Nacionalnog ureda za katoličke škole.

Središnja točka dnevnog reda sjednice bila je priprema Stručnog skupa – trajne formacije ravnatelja i stručnih službi s temom „Katolički leadership“, koji će se održati 12. studenog 2021. u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Predavanja će održati Kristijan Sedak, mag. comm. s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Josip Petrović, dipl. teolog i ravnatelj Osnovne škole Trnsko. Nakon toga će uslijediti radionice te će se predstaviti primjeri dobre prakse stručnih službi u pojedinim katoličkim školama.