Položaj vjeronauka i važnost uloge vjeroučitelja u katoličkim školama

Požeški biskup i predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje ukratko je 24. kolovoza 2021. u požeškoj crkvi sv. Lovre tijekom podjele kanonskog mandata za poučavanje vjeronauka u školama i predškolskim ustanovama na području Požeške biskupije opisao položaj vjeronauka i važnost vjeroučitelja u katoličkim školama koje imenuje dijecezanski biskup:

„Svojim odgojno-obrazovnim projektom, pored posredovanja određenih znanja i vještina, katoličke škole uvod učenike u kršćanski način života utemeljen na evanđeoskim vrijednostima, promiču kršćansku kulturu, odgajaju za molitvu i redoviti sakramentalni život. Radi toga vjeronauk u katoličkim školama ima središnje mjesto, a vjeroučitelj nezamjenjivu ulogu. On, naime ima poslanje ne samo poučavati o vjeri, nego učenike i sve djelatnike škole uvoditi u život po vjeri i organizirati programe u školi koji će ih uključivati u život mjesne Crkve koja joj je osnivač i omogućavati da se program škole odvija u ritmu liturgijske godine. Vjeroučitelj koji životom svjedoči evanđeoske vrijednosti, oduševljava učenike da ih i oni prihvate.“