Novi ravnatelj Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti

Fra Joško Kodžoman rodio se 23. travnja 1973. u Sinju (Hrvace) od roditelja pok. Dinka i Luce r. Odžak. Nakon završene osnovne škole u Hrvacama pohađa, kao sjemeništarac, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomira godine 1998. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je iste godine u Šibeniku 29. lipnja.

Nakon mladomisničkog slavlja godinu dana vrši službu pomoćnika odgojitelja (do-prefekta) u Franjevačkom sjemeništu u Sinju. Potom godinu dana provodi u pripremama za studij njemačkog jezika, pohađajući kroz to vrijeme intenzivne tečajeve njemačkog, odnosno, engleskog jezika u Freiburgu i Londonu. 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje dvopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti i filozofije. Studij uspješno završava godine 2004.

Od tada vrši službu profesora njemačkog jezika, filozofije i logike na privatnoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti. Četiri godine po povratku u Sinj, još je jednom vršio službu pomoćnika odgojitelja u Franjevačkom sjemeništu.

Godine 2012., na redovitom  Provincijskom kapitulu, fra Joško je izabran za provincijala Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. U toj je službi ostao do 2019. godine, te se ponovno vraća na prijašnji posao u Gimnaziji. Od 2019. godine fra Joško je i ravnatelj Franjevačkog sjemeništa u Sinju.

Uprava Provincije je dekretom od 12. lipnja 2020. fra Joška imenovala novim ravnateljem Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti.

Izvan redovitih školskih poslova i obaveza, fra Joško povremeno drži svećenicima i časnim sestrama duhovne vježbe, te je često i na druge načine pastoralno aktivan. Sudjelovao je na nekoliko domaćih simpozija, posvećenih životu i radu istaknutih franjevaca, te u predstavljanju proznih izdanja, odnosno, zbirki pjesama.