Istraživanje o utjecaju COVID – 19 na katoličke škole

Krajem svibnja i početkom lipnja 2020. Europski odbor za katolički odgoj (CEEC) radio je istraživanje o utjecaju koronavirusa na rad katoličkih škola u Europi u kojemu je sudjelovao i naš Nacionalni ured za katoličke škole. U istraživanju se htjelo doznati do kojih problema je došlo, na koji način ih se rješavalo te što je pozitivno proizašlo iz ove situacije. Budući da su katoličke škole specifične u svome radu htjelo se također doznati kako su u ovoj izvanrednoj situaciji uspjele u poslanju izgradnje cjelovitih osoba, posebno se obazirući na duhovnu dimenziju. Istraživanje je završeno zajedničkom videokonferencijom Nacionalnih ureda katoličkih škola u Europi koja se održala 24. lipnja 2020.

Rezultate istraživanja možete vidjeti OVDJE