Sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika u katoličkim školama

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu održana je 7. lipnja 2018. prva sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika u katoličkim školama. Sjednici je predsjedala Ivana Mokri, voditeljica Povjerenstva u nazočnosti članova Snježane Mališa s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sebastiana Šujevića iz Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku te Hrvoja Tikvića, tajnika Ureda za katoličke škole. Članovi Povjerenstva imali su zadatak izraditi četverogodišnji plan trajne formacije djelatnika kao i godišnje formacijske susrete u katoličkim školama. Predloženo je da idući susret i formacija svih djelatnika na nacionalnoj razini bude drugi petak nakon Uskrsa, 26. travnja 2019. te da spomenuti petak bude nenastavni dan u školama. Jednako tako iznesen je četverogodišnji tematski plan formacijski susreta – četiri Isusove službe: učitelj, molitelj, liječnik i trpeći sluga. Povjerenstvo je predložilo da se godišnja formacija stručnih suradnika i ravnatelja održi 23. studenoga 2018.