Druga sjednica Povjerenstva za izradu plana i programa u katoličkim školama

U prostorima Hrvatske biskupske konferencije održana je 20. lipnja 2018. druga sjednica Povjerenstva za izradu plana i programa u katoličkim školama. Sjednicom je predsjedao Ivica Žuljević, predstojnik Nacionalnog ureda za katoličke škole u nazočnosti svih članova Povjerenstva i koordinatorice dr. sc. Jasminke Buljan Culej. Nakon molitve i pozdrava predstojnika pročitan je zapisnik prethodne sjednice. Potom je koordinatorica Povjerenstva dr. sc. Buljan Culej istaknula kako je potrebno odrediti smjer razvoja osnovnih i srednjih katoličkih škola te da vizija pojedine škole mora biti vrlo jednostavna, sažeta, lako razumljiva, i ona je polazište i ishodište opće vizije razvoja katoličkih škola u idućih deset godina. Za određivanje razvojnih smjerova članovi Povjerenstva napravili su analizu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) za osnovne i srednje škole. Zadani su radni zadatci za iduću sjednicu, pripremiti popis problema sa kojima se škole susreću u svakodnevnom radu, a čije se rješavanje može izvesti u kratkom roku – svjedodžbe, pitanje upisa, zatim zapošljavanja nastavnika i profesora, definiranje temeljnih obveznih predmeta.