Produženi boravak Katoličke škole u Novskoj predstavljen na Županijskom stručnom vijeću učitelja razredne nastave

U organizaciji Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave Sisačko-moslavačke županije, u ponedjeljak, 9. svibnja, učiteljice razredne nastave, Petra Diklić i Jelena Leko, predstavile su organizaciju i sadržaj rada u nastavi produženoga boravka Katoličke osnovne škole u Novskoj te su primjerima dobre prakse približili različite aktivnosti brojnim učiteljima Sisačko-moslavačke županije.

U uvodnom su dijelu izlaganja ukratko predstavile Katoličku školu od njezina osnutka 2017. godine do danas te su citirajući osnivača Škole, požeškog biskupa Antuna Škvorčevića navele kako je Katolička osnovna škola u Novskoj „znak jačanja demokracije u Hrvatskoj te omogućuje roditeljima slobodan izbor škole u skladu s njihovim uvjerenjima.“

Posebna pozornost tijekom izlaganja bila je usmjerena na pojašnjenje cjelovitoga i pojedinačnoga odgojnoga pristupa koji čine temeljne sastavnice odgojno-obrazovnog programa i projekta Škole. Istaknut je krajni cilj odgojnih pristupa, a to je formirana cjelovita osoba sa svojim skladno razvijenim konstitutivnim elementima: tijelom, duhom, intelektom, dobrom voljom, zdravim osjećajima, sviješću i savješću, pamćenjem, znanjem, iskustvenim doživljajem i razumijevanjem te da se svakom učeniku pristupa kao neponovljivom i originalnom biću u bogatstvu nauma Stvoriteljeva stvaranja.

Učiteljima je detaljno predstavljena struktura rada nastave u produženom boravku te su navedeni primjeri dobre prakse. Pojašnjen je prihvat učenika koji obuhvaća pojedinačni pozdrav i kratki razgovor sa svakim učenikom te njihov odmor od nastave kroz slobodne razgovore, igre ili boravak na svježem zraku. Predstavljen je i odgojni rad s učenicima za vrijeme blagovanja toploga obroka i užine te što sve on obuhvaća. Potom je predstavljen kratki duhovni program kao vrijeme u kojem učenici promišljaju o sebi, o smislu života, o Kristovim evanđeoskim vrednotama te ih se potiče na čitanje priča duhovnog karaktera, na čitanje Biblije za djecu i kratku molitvu. Odgojno-obrazovni rad je prikazan u okviru kurikulumskoga kruga poučavanja, a posebno je istaknut razvoj učeničke samostalnosti prilikom ponavljanja i usustavljivanja nastavnih sadržaja. Organizirano je vrijeme boravka istaknuto kroz više područja koja su zastupljena u tom dijelu nastave te što se prilikom toga ostvaruje s obzirom na očekivanja međupredmetnih tema. Naposljetku su navedene projektne aktivnosti i radionice koje se neprestano provode tijekom cijele nastavne godine, a napose one aktivnosti koje čine sastavni dio preventivnoga programa Škole te su odraz uspješne suradnje s raznim suradnicima na lokalnoj razini i šire.

Na kraju izlaganja, učiteljice Diklić i Leko zahvalile su voditeljicama Stručnog vijeća Sanji Fehir i Renati Jambrešić na ukazanom povjerenju i mogućnosti predstavljanja Katoličke škole i njezinog produženog boravka na županijskoj razini te su iskazali spremnost za suradnju i u drugim prigodama.