Izrada dopuna kurikula međupredmetnih tema za potrebe katoličkih škola

Nacionalni ured HBK za katoličke škole započeo je u šk. god. 2018./2019. s projektom dopuna predmetnih kurikula za potrebe katoličkih škola. Budući da se ti prijedlozi u katoličkim školama probno provode već treću godinu, početkom šk. god. 2021./2022. odlučeno je da se krene s projektom dopuna kurikula međupredmetnih tema za potrebe katoličkih škola.

Stoga se u ponedjeljak, 14. veljače 2022. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu održao prvi sastanak voditelja i članova stručne skupine za izradu navedenih dopuna. Voditelji pojedinih međupredmetnih tema su profesori ili vanjski suradnici na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a njima su pridruženi učitelji iz nekoliko katoličkih osnovnih škola i gimnazija. Sastanak je započeo molitvom, a potom je Ivica Žuljević, predstojnik Nacionalnog ureda pozdravio članove stručne skupine, zahvalio im za dolazak i spremnost da se uključe u važan projekt za katoličke škole te izrazio nadu da će dopune kurikula međupredmetnih tema biti gotove do kraja nastavne godine. U nastavku sjednice tajnik Ureda Danijel Holeš progovorio je o razlozima pokretanja projekta kao i njegovim ciljevima. Izrađena je dinamika rada, podijeljene su dužnosti i zadaci te je početkom mjeseca travnja dogovoren ponovni susret i analiza učinjenoga. Sastanak je završio molitvom.