Novi projekti u katoličkim školama u Požegi i Novskoj

Katoličke osnovne škole u Požegi i Novskoj minulih dana započele su s provedbom novih projekata sufinanciranih od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“. Katolička osnovna škola u Požegi, u partnerstvu s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, osmislila je projekt pod nazivom „Interaktivna integracija“. Program će se provoditi u prostorima Školi od 1. listopada 2021. do 31. listopada 2022. s ciljem integracije slijepih i slabovidnih učenika te učenika s problemima u ponašanju pomoću redovnih školskih aktivnosti i izvannastavne aktivnosti. Za provedbu spomenutih aktivnosti Zaklada “Hrvatska za djecu” odobrila je sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Nadalje, Katolička osnovna škola u Novskoj, uz suradnju i stručnu podršku Razvojne agencije Grada Novske – NORA, osmislila je projekt „KOŠUN za sretnu obitelj 2“ koji je nastavak istoimenog školskog projekta iz 2019. godine. Ovim projektom, u školskoj godini 2021./2022., uredit će se prostor nove učionice te će se provesti tri školske manifestacije i četiri edukativno-kreativne radionice koje će se održavati jednom mjesečno, a sve s ciljem što veće međusobne povezanosti djece i njihovih roditelja. Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancira provedbu projekta u iznosu od 78.000,00 kuna.

Ova vijest izrađena je uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu“. Sadržaj ove vijesti u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu“.