Upoznajmo katoličke škole u Republici Hrvatskoj – Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti

Zgrada sadašnjeg Pazinskog kolegija izgrađena je 1913-1914. godine za smještaj učenika tada jedine hrvatske gimnazije u Pazinu. Na kraju drugog svjetskog rata zgrada je vraćena u crkveno vlasništvo i u njoj je u prosincu 1945. otvoreno Biskupsko sjemenište s Hrvatskom klasičnom gimnazijom, koje je zbog smanjenog broja učenika zatvoreno 1980. godine. Neiskorištenost zgrade nakon prestanka rada sjemeništa izazvala je traženje nove svrhe koja bi osmislila i iskoristila veličanstvenu zgradu. Krajem 80-ih godina počele su se naslućivati nove mogućnosti. Dok još nije bilo zakonskih mogućnosti, već se spominjala ideja o školi kao o mogućoj ustanovi u tada neiskorištenoj zgradi. Naime, smatralo se da je ta djelatnost najbliža svrsi Crkve, njezinoj tradiciji i svrsi za koju je zgrada izgrađena i najveći doprinos potrebama Crkve i njezinoj budućnosti jer je ulaganje u obrazovanje i odgoj mladih najvažnije ulaganje u budućnost. Svima je bilo jasno da je taj izbor najteži i najzahtjevniji. Naša domaća Crkva, za razliku od zapadnoeuropske, nije imala takvog iskustva. Iskustva su postojala samo sa sjemeništima, a ne s mješovitim katoličkim školama. Kad je i zakon predvidio mogućnost privatnih škola, ozbiljna je diskusija o tome počela među istarskim svećenicima. 

U proljeće 1992. godine porečko-pulski biskup mons. Antun Bogetić zadužio je Antuna Heka da se prihvati zadatka osnivanja škole. On je pokrenuo praktične pripreme sa skupinom prosvjetnih radnika, a kontaktirao je i s uglednim osobama iz javnog života. 15. rujna 1993. godine započela je prva školska godina, a 25. rujna upriličeno je svečano službeno otvaranje. Tako je započeo rad nove ustanove pod zaštitom sv. Josipa uz Božji blagoslov, da se graditelji ne bi uzalud trudili. Sljedećih školskih godina upisivane su nove generacije tako da se iz godine u godinu povećavao broj učenika, razrednih odjela, zaposlenih profesora i ostalog osoblja. Usporedno s tim uređivao se prostor za potrebe školske nastave i domskog smještaja učenika. Ljeti 1996. godine započelo se s gradnjom športske dvorane zbog potrebe za takvom vrstom objekta koji je nužan za život i odgoj osobito zbog toga što je većina učenika smještena u domu.

Kvaliteta života podignuta je na višu razinu izgradnjom nove zgrade doma. Kamen temeljac položen je 6. veljače 2004. Na radost učenika i djelatnika novi dom otvoren je svečano uz blagoslov 5. studenog 2004. Dom je oličenje moderne arhitekture i dizajna s funkcionalnom organizacijom prostora. Zgrada ima tri kata sa smještajnim kapacitetom od oko stotinu učenika. Sa starom zgradom povezan je suvremeno dizajniranim mostom. Zaštitnik kolegija je sv. Josip.

Danas u kolegiju postoje dva obrazovna programa: klasična i jezična gimnazija koje u osam odjeljenja pohađa 184 učenika.

https://www.pazinski-kolegij.hr