Održana sjednica Povjerenstva za izradu plana i programa katoličkih škola

Pod predsjedanjem Ivice Žuljevića, predstojnika Nacionalnog ureda za katoličke škole održana je 11. ožujka 2021. u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu peta sjednica Povjerenstva za izradu plana i programa katoličkih škola.

Nakon molitve predstojnik Ureda pozdravio je članove Povjerenstva, zahvalio im za dolazak te je predstavio dnevni red. Potom je tajnik Ureda Danijel Holeš izvijestio o tijeku probne provedbe dopuna nacionalnog kurikula za potrebe katoličkih škola. Istaknuo je da će se probna provedba u katoličkom školama provoditi još sljedeće školske godine, a zatim će se izdati Priručnik dopuna kurikula te početi primjenjivati u školskoj godine 2022./2023. Članovi Povjerenstva upoznati su s izradom dokumenta Smjernice za izgradnju odgojno-obrazovnog identiteta u katoličkim školama koji je pri kraju te će biti predstavljen na idućem proljetnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije kao temeljni dokument odgojno-obrazovnog identiteta katoličkih škola.

Na dnevnom redu sjednice razgovaralo se i o dopunama postojećih međupredmetnih tema koje se nalaze u Nacionalnom kurikulu te je zaključeno da se u narednom vremenu provede i anketa među učenicima o međupredmetnim temama a potom se pristupiti njihovim dopunama. Također se raspravljalo o proširenju ponude izbornih i fakultativnih predmeta te izvannastavnih aktivnosti u katoličkim školama koje mogu pomoći u poboljšanju izgrađivanja identiteta katoličkih škola te povećanju njihove kvalitete. Predloženo je da se na idućem susretu ravnatelja katoličkih škola progovori o kvalitetnim programima i pozitivnim iskustvima te njihovom provođenju. Naglašeno je da bi voluntarijat trebao postati prepoznatljiv dio katoličkih škola. Sjednica je završila zajedničkom molitvom.