Stručni skup – trajna formacija stručnih službi katoličkih škola, 18. siječnja 2019., HKS, Zagreb

U organizaciji Nacionalnog ureda HBK za katoličke škole, Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskoga katoličkog sveučilišta održano je u petak 18. siječnja na HKS-u u Zagrebu stručno usavršavanje – trajna formacija stručnih službi katoličkih škola u Republici Hrvatskoj.