Novoosnovana katolička osnovna škola u Zadru započela s radom, 3. rujna 2018.

Prvog dana nove školske godine, 3. rujna 2018. s radom je počela novoosnovana prva katolička osnovna škola u Zadarskoj nadbiskupiji, OŠ „Ivo Mašina“ u Zadru.