Tribina za roditelje i djelatnike Katoličkih škola u Virovitici

U srijedu, 23. listopada 2019. održana je tribina za djelatnike i roditelje Katoličkih škola u Virovitici.

Temu “Odgojni savez između obitelji i katoličke škole” predstavio je mr. sc. Pavao Mikulčić, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Na početku tribine Mario Večerić, ravnatelj Katoličke osnovne škole predstavio je predavača i pozdravio sve prisutne. Nakon uvodne molitve predavač je započeo izlaganje na temu koja je aktualna za današnje vrijeme u kojem djeluju Katoličke škole čija je zadaća ostvariti suradnju i komunikaciju s roditeljima.

Na tragu pape Franje i postsinodalne apostolske pobudnice Amoris laetitie – Radost i ljubav konstatirao je kako je došlo do razdora između obitelji i društva, obitelji i škole. Odgojni savez zapao je u krizu jer je uzdrmano povjerenje obitelji u društvo i školstvo i obrnuto, a umnažanje takozvanih odgojnih stručnjaka dovelo do prisvajanja roditeljske odgojne uloge u najintimnijim vidicima odgoja (osjećajni život, osobnost i razvoj).

Nasuprot spomenutoj situaciji nastavlja predavač, potrebno je ojačati svijest da su roditelji prvi odgojitelji svoje djece te posvijestiti i ojačati roditeljsku odgojnu ulogu na što i sama Crkva želi da snažnu pomoć i podršku roditeljima. To čini kroz različite načine, a napose kroz Katoličke škole koje u temelju odgojno obrazovnog projekta imaju Isusa Krista, a evanđeoski principi postaju odgojne norme, unutarnja motivacija i istodobno konačni cilj.

Predavač je potom naglasio da se u Katoličkim školama ostvaruje sinteza između vjere i kulture te vjere i života stoga Katolička škola više nego ijedna druga mora se ostvarivati u zajednici čiji je cilj prenošenje životnih vrjednota utemeljenih na vjeri u Isusa Krista. Tu zajednicu čine svi koji su na direktan ili indirektan način uključeni u odgoj djece (ravnatelj, učitelji, stručni suradnici, duhovni, nenastavno osoblje i roditelji). Međusobnom interakcijom svih navedenih članova stvara se odgojni savez koji pretpostavlja međusobnu suradnju svih članova i zdrave međuljudske odnose.

Potom je gost tribine stavio naglasak i na nastavnike/učitelje o kojima u najvećoj mjeri ovisi realizacija odgojno obrazovnog projekta škole i odgovornost za stvaranje jedinstvenog kršćanskog ozračja. Živeći tako jedno posebno kršćansko poslanje i sami učitelji igraju važnu ulogu u poticanju roditelja na suradnju sa školom.

Govoreći o dvije vrste orijentacije u odnosu obitelj – škola, predavač je zaključio kako danas prednost ima partnerska orijentacija nasuprot tradicionalne. Dok u ovoj drugoj roditelji prepuštaju odgoj djece školi, u prvoj, partnerskoj naglašava se važnost suradnje roditelja i škole u obrazovanju i socijalizaciji djece te kreiranju pozitivne školske klime.

Na koncu predavanja potaknuo je roditelje i školu na komunikaciju te ponudio određena rješenja koja mogu pomoći školi i roditeljima da još jače razvijaju međusobnu suradnju i odgovornost u partnerstvu.