Sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika katoličkih škola

Pred početak nove školske godine 2022./2023. održana je 23. kolovoza 2022. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu redovita sjednica Povjerenstva za trajnu formaciju djelatnika katoličkih škola na kojoj su sudjelovali njezini članovi: dr. Josip Šimunović, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, dr. Snježana Mališa, profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Ivana Mokri, vjeroučitelja i knjižničarka u zagrebačkoj Salezijanskoj osnovnoj školi te predstojnik Nacionalnog ureda za katoličke škole Ivica Žuljević i tajnik Ureda Danijel Holeš.

Nakon molitve predstojnik Žuljević pozdravio je sve članove Povjerenstva, zahvalio im za dolazak kao i doprinos koji daju svojim stručnim savjetima u izgrađivanju identiteta katoličkih škola i profilu katoličkih učitelja. Potom je učinjena analiza svih stručnih skupova održanih minule školske godine 2021./2022. te je zaključeno da su unatoč brojnim poteškoćama ipak svi skupovi održani uspješno što dokazuju i povratne informacije samih sudionika koji su vrlo visokom ocjenom vrednovali organiziranje i provođenje skupova.

Zatim se pristupilo izradi kalendara za iduću školsku godinu. Dogovoreni su termini održavanje, predloženi predavači te dnevni red stručnih skupova u školskoj godini 2022/2023.; stručni skup za tajnike i računovođe održat će se 21. listopada 2022. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, nadalje usavršavanje/formacija stručnih službi 11. studenoga 2022. u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, te godišnja formacija svih djelatnika katoličkih škola 23. i 24. veljače 2023. u Šibeniku.

Također se raspravljalo o novom projektu Tečaja dodatnih kvalifikacija za djelatnike katoličkih škola, koji će Nacionalni ured za katoličke škole provoditi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Cilj ovog projekta je intelektualni i duhovni rast djelatnika kako bi svi još uspješnije i kvalitetnije radili na izgradnji identiteta katoličkih škola.