Važni dokumenti za katolički odgoj i obrazovanje prije Gravissimum educationis – Papa Pio XI, Provido Sane Consilio (1935.)

Ovaj kratki dekret izdao je Katehetski ured Svete Stolice s dopuštenjem pape Pia XI. 12. siječnja 1935. kako bi progovorio o važnosti poučavanja katoličkog nauka u svim župama, školama i učilištima, te da oni koji ga poučavaju budu kvalificirani i da sudjeluju na godišnjim katehetskim formacijama i drugim sastancima kako bi razgovarali o najboljim metodama katehetskog poučavanja.

Na samom početku dokument kaže da je sama dobrobit države povezana s katoličkim odgojem i obrazovanjem djece i mladih. Za državu i vjeru je od jednakog značaja da građani znanje i građanski odgoj promatraju u kršćanskom duhu.

Dekret među ostalim upozorava na opasnost od zanemarivanja kršćanskog odgoja i obrazovanja djece zbog nepažnje ili čak protivljenja roditelja. Neke države dovode u pitanje ili čak uskraćuju pravo na kršćanski odgoj djece. Nadalje, tu je problem miješanih brakova gdje roditelji najčešće djecu odgajaju bez ikakve vjere. Naposljetku dolazimo do problema da kod djece i mladih dolazi do gubitka interesa za vjeru jer ih privlače neke druge, svjetovne stvari.

U Dekretu se u zadnjem dijelu poziva biskupe, ali i druge crkvene službenike da se više potrude u kršćanskom odgoju i obrazovanju djece i mladih kako u župama, tako u javnim i katoličkim školama kako bi odrastali u zdravoj kršćanskoj vjeri te postali dobri građani i vjernici.