Zadatak za dva rođendana

Učenici 5. i 6. razreda Salezijanske osnovne škole u Zagrebu povezali su dva rođendana u jednu izložbu. Rođendan Crkve i rođendan grada Zagreba. Na vjeronauku su crtali svoj omiljeni ili najljepši dio Zagreba te su za njega pisali molitvu Duhu Svetom. Njihovi radovi se mogu pogledati u digitalnoj izložbi.