Stručni skup tajnika i računovođa katoličkih škola, 22. listopada 2019., Zagreb

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije, a u organizaciji Nacionalnog ureda za katoličke škole održan je 22. listopada 2019. stručni skup za tajnike i računovođe katoličkih škola. Sudjelovalo je oko pedesetak tajnika i računovođa iz gotovo svih katoličkih škola.